Koori peadirigent – Külli Kiivet, hääleseadja – Kädy Plaas-Kala

Üle-eestiline neidudekoor LEELO asutati 1996. a märtsis Eesti Naislaulu Seltsi (tollane esinaine Maret Hurt) ja Eesti Muusikaõpetajate Liidu (Ene Kangron) toetusel ja eestvedamisel; alates 26. juulist 1999 on koori patrooniks Aleksander Einseln.

Leelo koori eesmärk on olla hea noorte koor, mis pakub võimalust neidudel üle Eesti laulda kõrgetasemelises neidudekooris Eesti parimate ning välismaiste dirigentide käe all. Kooris osalemine võimaldab neidudel tutvuda nõudliku muusikalise repertuaariga, saada professionaalset hääleseadet, esindada vabariiki Eesti ja rahvusvahelistel festivalidel ja konkurssidel.

Koori üheks asutajaks ja peadirigendiks oli Toomas Voll. Kuni koori 5. aastapäevani oli Toomase kõrval dirigendiks Lennart Jõela, kelle vahetas välja Raul Talmar. Alates koori 11. hooajast oli koori peadirigent Raul Talmar ning teiseks dirigendiks 2008. aasta augustini oli Aivar Leštšinski. Alates 13. hooajast asus Raul Talmari kõrvale teiseks dirigendiks Anne Kann. Koori hääleseadja oli tol ajal Leelo Talvik. Alates 2013. aasta sügisest astus Leelo koori dirigendiks noor ja tegus dirigent Külli Kiivet, tema paremale käele asus lauluhääli seadma Teele Jõks. Lisaks on kooriga töötanud välisdirigendid H. Steger Saksamaalt ja L. Cline Ameerikast.

Koori mänedžer oli esimestel aastatel Anne Kivistik, temale järgnes Anneli Tarkmeel. 15. hooaja algul võttis asjaajaja ameti üle Liina Ligi ning augustist 2015 kuni novembrini 2016 Maret Mikk. Alates 2015 aasta detsembrist kuni 2019 jaanuarini oli mänedžeriks Kristiina Veerde. Nüüd tegeleb koori korraldusliku poolega kooriliige Kertu Süld.

Leelo koori tublide koorivanemate nimekiri pole kuigi pikk – esimene koorivanem oli Triin Toome, tema kõrval koori president Elis Aunaste, 2006-2011 oli Leelode koorivanemaks Helen Valk ning aastatel 2011-2016 kandis koorivanema rolli Anu Oks. Alates 2016. aasta augustist on koorivanemaks Pille-Riin Langeproon.

Töö kooriga toimub enamasti kolmepäevaste laululaagrite vormis, mis viiakse läbi erinevates Eesti paikades. Augustis toimuv traditsiooniline hooaja avalaager Vana-Vigalas on 4-5päevane. Aastate jooksul on esinetud Eestimaa erinevais paigus (Tartu Ajaloo Muuseumis, Tartu Ülikooli aulas, Pärnu Vanalinna koolis, sealses Agape kirikus, Pärnu kontserdimajas, Vanemuise kontserdimajas Tartus, Tallinnas Niguliste muuseum-kontserdisaalis, Riia Toomkirikus ning Kuldses Saalis jne). Osa on võetud koolinoorte laulupidudest, üldlaulupidudest, naiskooride laulupäevast Viljandis, Narvas ja Haapsalus, esinetud on Salzburgi kirikutes. Koori 10. aastapäevaks anti välja CD „Kelle pärast nad on loodud”, 20. sünnipäevaks “Leelo 20”. Mitmel korral on ka esinetud isadepäeva pidulikul kontsert-aktusel Estonia kontserdisaalis.